Hotline
0243 793 8536
Hotline
0243 793 8536

Sàn, bể chịu hoá chất

Sàn, bể chịu hóa chất

Bể chứa nước uống

Bể chứa nước thải

Bể chứa hóa chất

Sơn sàn chịu hóa chất

Sơn tường chiu hóa chất – nhiệt độ cao

Sơn mái chống thấm – chống nóng

Đây là những hệ sơn nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Copyright 2017 -  All Right Reserved.