Hotline
0243 793 8536
Hotline
0243 793 8536

Thực phẩm – thủy sản - kho lạnh

Đây là lĩnh vực cần chú trọng nhất đến vệ sinh an toàn – và tiêu chuẩn HACCP là điều kiện đánh giá các cơ sở sản xuất.
Copyright 2017 -  All Right Reserved.